Op weg naar nieuwe schooltijden?


Op 8 februari heeft het MT een presentatie gegeven over het aanpassen van het schooltijdenmodel. Hier kunt u de presentatie downloaden.

Er is ook een speciale nieuwsbrief verstuurd met daarin vragen en antwoorden van ouders. Lees de nieuwsbrief hier.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl