Specialisten in de school

Op het Kompas werken in totaal zo'n 25 medewerkers. Alle medewerkers hebben hun eigen functie en specialisatie. Hieronder een beknopt overzicht:

-gespecialiseerde leerkrachten (o.a. leesspecialist en gedragsspecialist)

-zorgcoördinator; verantwoordelijk voor de leerlingenzorg

-psycholoog/orthopedagoog

-logopedist

-rots en water trainer

-kinderfysiotherapeut (externe inhuur)

-kunstzinnige therapeut (externe inhuur) www.kindenkunstwerkt.nl

 

Daarnaast zijn er verschillende arrangementen denkbaar waarbij externen door ons ingezet worden. Schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, Fibbe onderzoek en advies.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl