Specialisten in de school

Het team van Het Kompas bestaat in totaal uit zo'n 20 medewerkers. Alle medewerkers hebben hun eigen functie en specialisatie. Zo hebben wij onder andere de volgende specialisten in onze school:

 

  • Zorgcoördinatoren; verantwoordelijk voor de leerlingenzorg
  • Orthopedagoog
  • Gespecialiseerde leerkrachten (o.a. gedragsspecialisten)
  • Rots en Watertrainer
  • Kinderfysiotherapeut (externe inhuur)

 

Daarnaast zijn er verschillende arrangementen denkbaar waarbij externen door ons ingezet worden.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl