Samen met ouders

Het Kompas wil graag samen optrekken met ouders. We gaan regelmatig in gesprek over een kind en ouders zijn uiteraard betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. We informeren ouders maandelijks via onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast werken we met de klasbordapp zodat leerkrachten heel gemakkelijk berichten naar ouders kunnen versturen.

 

Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt en meebeslist over het schoolbeleid. Onze ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten en praktische zaken.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl