Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Contact

Adres

Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

 

Telefoon: 023 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 

Directeur: Martine de Ruijter

Locatiecoördinator: Jelle Algra

Zorgcoördinator: Jitske Schröder

 

Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.
 

Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl