Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Gedragsprotocollen

Op het Kompas spreken wij elkaar zoveel mogelijk aan via een positieve benadering. Als we kijken naar ons gedrag en naar dat van de leerlingen dan zijn er heldere en concrete gedragsverwachtingen geformuleerd.
Medewerkers zullen leerlingen altijd op een duidelijke en neutrale manier op deze gedragsverwachtingen wijzen. Meer hierover is terug te lezen in onze verschillende protocollen:
 

protocol time out

protocol grensoverschrijdend gedrag

wegloop protocol