Ontwikkelingsperspectief: De basis

Voor ieder kind op onze school maken wij in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat waar we naartoe werken (welk vervolgonderwijs?) en de leerdoelen die daarbij horen. In het plan van aanpak staat vervolgens hoe we dat gaan doen. We stellen het ontwikkelingsperspectief jaarlijks bij.

 

Ontwikkeling volgen

We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig op basis van observaties en (Cito)toetsen. Leerkrachten gaan ook met ieder kind in gesprek over zijn/haar ontwikkeling. Uiteraard gaan we ook regelmatig in gesprek met ouders over de vorderingen en ontwikkeling van hun kind.