Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Vakantierooster

Wij hebben alle vrije en bijzondere dagen van onze leerlingen opgenomen in de kalender van onze school op deze website. Op deze pagina geven we een algemeen overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen.

 

Schoolvakanties 2022-2023

 • Herfstvakantie
17 oktober tot en met 21 oktober 2022
 • Kerstvakantie
26 december 2022 tot en met 6 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie
27 februari tot en met 3 maart 2023
 • Meivakantie
24 april tot en met 5 mei 2023
 • Zomervakantie

24 juli tot en met 1 september 2023

 

Studiedagen en extra vrije dagen

 • 23 januari 2023
Studiedag; alle leerlingen vrij
 • 7 februari 2023
Studiedag; alle leerlingen vrij
 • 20 februari 2023

Studiedag; alle leerlingen vrij

 • 7 april 2023
Goede Vrijdag; leerlingen vrij
 • 10 april 2023
 • 11 april 2023

Tweede Paasdag; leerlingen vrij

Extra vrije dag; alle leerlingen vrij

 • 17, 18 en 19 mei 2023

 

 • 29 mei 2023
 • 21 juli 2023
 • 24 juli tot en met 1 september 2023

Studiedag, Hemelvaartsdag en extra dag vrij; leerlingen vrij

Tweede Pinksterdag

Studiedag; alle leerlingen vrij

Zomervakantie