Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Bewegingsonderwijs

Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Leerlingen bewegen dus lekker veel op school, bijvoorbeeld tijdens gymnastieklessen of schoolzwemmen. Op Het Kompas kunnen leerlingen ook na schooltijd sporten in ons gymlokaal.

 

Gymnastiek

Alle groepen hebben op maandag en donderdag een gymles van de vakleerkracht gym.

 

Schoolzwemmen

De leerlingen van groep 3-4 en de leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben, gaan 1 x per week op maandagmiddag, onder schooltijd, zwemmen in de Estafette in Nieuw-Vennep. Deze groep heeft op maandag geen gymles.