Onze school

SBO Het Kompas is een van de drie SBO scholen van de Aloysius Stichting binnen de Haarlemmermeer. Het Kompas biedt speciaal basisonderwijs voor kinderen met diverse leer- en gedragsvragen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en bouwen daar samen met kind en ouders op voort.

 

Ons Onderwijs

Het Kompas biedt eigentijds onderwijs en werkt met moderne methoden. Leerlingen leren ook digitaal en werken bijvoorbeeld met een iPad. Omgaan met social media en internet als informatiebron komen tevens aan bod. Ons onderwijs is ook op de praktijk gericht; een technieklokaal en kooklokaal zijn speciaal ingericht om met onze leerling praktijkgericht te kunnen werken. Wij werken een aantal keer per week in "talentklassen" en door de inzet van een muziekdocent worden meerdere collega's opgeleid tot muziekspecialist.

 

Kerndoelen basisonderwijs

Onze school werkt op basis van de kerndoelen van het basisonderwijs, al behalen niet al onze leerlingen die. We stemmen nadrukkelijk af op het ontwikkelingsniveau van een kind. Daarom gebruiken we naast onze methoden ook andere methodieken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl