Onze school

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in de Haarlemmermeer. In een veilige omgeving stimuleren wij positief gedrag en besteden extra aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘leren leren’.

 

Ontwikkelingsperspectief = maatwerk

Kinderen werken bij ons aan dezelfde doelen als op een reguliere basisschool. Voor ieder kind brengen wij samen met hem en zijn ouder(s)/verzorger(s) in kaart wat zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is. Naar welk vervolgonderwijs kan hij straks en wat zijn ontwikkelingsdoelen? Daarop stemmen wij ons onderwijs

en onze begeleiding af. We bieden maatwerk.

 

Zelf de regie leren krijgen

Over leerdoelen gaan kinderen stap voor stap steeds meer zelf nadenken. Zij krijgen meer regie over hun eigen ontwikkeling en planning. Zo bereiden wij leerlingen goed voor op hun volgende stap. Onze leerlingen stromen uit naar allerlei typen onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met vwo.

 

Onderwijs van nu

Ons onderwijs is eigentijds. We gebruiken leerboeken en leren ook digitaal, bijvoorbeeld op de iPad. Kinderen leren omgaan met sociale media en worden informatievaardig. Ons onderwijs is ook praktijkgericht: kinderen leren in de leskeuken en het technieklokaal.