Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderraad 2021-2022

De ouderraad (OR) van Het Kompas verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten en probeert andere ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij schoolactiviteiten. De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken en de vergaderingen zijn openbaar. De bijeenkomsten van de OR zijn opgenomen in de kalender van onze school. De ouderraad doet graag een beroep op alle ouder(s)/verzorger(s) voor het begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

 

Leden namens het team

  • Tineke Toet
  • Zoë van der Snoek

 

Leden namens de ouders

  • Marianne Alders
  • Naomi Bouman
  • Wendy Geurts
  • Jessey van Beilen

 

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl