Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderraad 2020-2021

De ouderraad (OR) van Het Kompas verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten en probeert andere ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij schoolactiviteiten. De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken en de vergaderingen zijn openbaar. De bijeenkomsten van de OR zijn opgenomen in de kalender van onze school. De ouderraad doet graag een beroep op alle ouder(s)/verzorger(s) voor het begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

 

Leden namens het team

 • Adriënne Dekkers
 • Tamara Ooft
 • Sandra Eeken

 

Leden namens de ouders

 • Daniëlle Exalto
 • Joke Steenbakkers
 • Marianne Alders
 • Naomi Bouman
 • Wendy Geurts
 • Mirella Toppenberg
 • Erica Aalders
 • Jochem Dosker
 • Robin Nolten
 • Jessey van Beilen

 

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl