Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderraad

De ouderraad (OR) verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten en probeert andere ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij schoolactiviteiten.

De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken en de vergaderingen zijn openbaar. Zie de jaarkalender voor actuele data en tijden.
De ouderraad doet graag een beroep op alle ouders voor het begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

 

Leden namens het team

Katie Broerse
Tamara Ooft

 

Leden namens de ouders
Manuela Weyers
Daniëlle Exalto
Joke Steenbakkers
Bianca Veldt
Sacha Tibboel
Jacqueline van Ast
Monique Helderman
Mandy de Boer

 

Mail: ouderraad.sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl