Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderraad 2019-2020

De ouderraad (OR) van Het Kompas verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten en probeert andere ouders/verzorgers te betrekken bij schoolactiviteiten. De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken en de vergaderingen zijn openbaar. De bijeenkomsten van de OR zijn opgenomen in de kalender van onze school. De ouderraad doet graag een beroep op alle ouders voor het begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

 

Leden namens het team

 • Katie Broerse
 • Tamara Ooft
 • Sandra Eeken

 

Leden namens de ouders

 • Daniëlle Exalto
 • Joke Steenbakkers
 • Bianca Veldt
 • Sacha Tibboel
 • Jacqueline van Ast
 • Marianne Alders
 • Naomi Bouman
 • Wendy Geurts
 • Mirella Toppenberg
 • Erica Aalders
 • Jochem Dosker

 

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl