Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderraad

De ouderraad (OR) van Het Kompas verricht allerlei werkzaamheden op school. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten en probeert andere ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij schoolactiviteiten. De ouderraad doet graag een beroep op alle ouder(s)/verzorger(s) voor het begeleiden van diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Hiervoor kunt u de OR-ouders rechtstreeks benaderen of reageren op oproepjes in de nieuwsbrief.

 

Aanspreekpunt namens het team

  • Jitske Schröder

 

Aanspreekpunt namens de ouders

  • Marianne Alders
  • Jessey van Beilen

 

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl