Op het Kompas wordt niemand buitengesloten, iedereen hoort er bij!

Veiligheidsplan

Op het Kompas is Ineke Dalm, zorgcoördinator, de veiligheidscoördinator.

Zij is voor iedereen het eerste aanspreekpunt rondom de sociale veiligheid bij ons op school. Indien nodig brengt zij u in contact met diegene binnen onze stichting die andere taken en/of functies bekleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris.

Wij zijn wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan te hebben.

 

Dit plan staat online en is hier tevens te downloaden.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl