Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Veiligheidsplan

Op het Kompas is Barbara van Vliet de veiligheidscoördinator. Zij is voor iedereen het eerste aanspreekpunt rondom de sociale veiligheid bij ons op school. Indien nodig brengt zij u in contact met diegene binnen onze stichting die andere taken en/of functies bekleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris. Wij zijn wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan te hebben.

 

Download of bekijk ons veiligheidsplan hieronder.

 

Veiligheidsplan Het Kompas

Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl