Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Het team

locatiedirecteur Karin Kersten
locatiecoördinator René Veerman
zorgcoördinator Ineke Dalm
orthopedagoog Manda Sondorp
logopedist Liesbeth Stevens
adminstratief medewerker Henny Abresch
conciërge Gerda Zwaan
klassenassistenten Lydie Bolleboom
Marijke Bultje
vakleerkracht gym Peter van der Zande
groepsleerkrachten Tamara Ooft
Lia Houdijk
Pascal Siereveld
Ellen van der Snoek
Joost Thunnissen
Katie Broerse
Rita de Roos
Hellen Sporkslede
Brigitte van Kollenburg

 

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl