Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderbijdrage

De jaarlijks ouderbijdrage is afgeschaft. De kosten die gemaakt worden voor (buitenschoolse) activiteiten worden door de school betaald, met uitzondering van schoolreis of kamp. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) geen verzoek meer om de vrijwillige ouderbijdrage aan de school over te maken. De ouders ontvangen nog wel een verzoek om schoolreis of kamp te betalen.

De volgende ouderbijdragen zijn vastgesteld voor 2020-2021:

  • Schoolreisbijdrage: €30,00 per leerling (groep 2 t/m 7)
  • Schoolkampbijdrage: €90,00 per leerling (groep 8)


U kunt ten alle tijden een betalingsregeling treffen. Hiervoor neemt u contact op met de locatie coördinator van Het Kompas, Sandra Eeken.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl