Ouderbijdrage

Jaarlijks worden er kosten gemaakt voor (buitenschoolse) activiteiten. Deze activiteiten worden mede door de ouderraad georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) het verzoek om de betalingen aan de school over te maken. In de bijlagen hieronder meer informatie. De ouderbijdragen voor 2017-2018 zijn vastgesteld.
-vrijwillige ouderbijdrage: 35,00 euro per leerling

-schoolreisbijdrage: 30,00 euro per leerling

-schoolkampbijdrage (schoolverlaters): 90,00 euro per leerling

U kunt ten alle tijden een betalingsregeling treffen. Hiervoor neemt u contact op met de locatiecoördinator.


brief vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

brief schoolreis t/m groep 7 2017-2018

brief schoolkamp schoolverlaters 2017-2018

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl