Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderbijdrage

Jaarlijks worden er kosten gemaakt voor (buitenschoolse) activiteiten. Deze activiteiten worden mede door de ouderraad georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) het verzoek om de betalingen aan de school over te maken. In de bijlagen hieronder meer informatie.

De ouderbijdragen voor 2018-2019 zijn vastgesteld.
-vrijwillige ouderbijdrage: 35,00 euro per leerling

-schoolreisbijdrage: 30,00 euro per leerling (groep 1 t/m 7)

-schoolkampbijdrage: 90,00 euro per leerling (groep 8)


U kunt ten alle tijden een betalingsregeling treffen. Hiervoor neemt u contact op met de coördinator van het Kompas.


brief vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

brief schoolreis t/m groep 7 2017-2018

brief schoolkamp schoolverlaters 2017-2018

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl