Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderbijdrage

Jaarlijks worden er kosten gemaakt voor (buitenschoolse) activiteiten. Deze activiteiten worden mede door de ouderraad georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) het verzoek om de betalingen aan de school over te maken.

De volgende ouderbijdragen zijn vastgesteld voor 2018-2019:

  • Vrijwillige ouderbijdrage: €35,00 per leerling
  • Schoolreisbijdrage: €30,00 per leerling (groep 1 t/m 7)
  • Schoolkampbijdrage: €90,00 per leerling (groep 8)


U kunt ten alle tijden een betalingsregeling treffen. Hiervoor neemt u contact op met de locatiecoördinator van Het Kompas, Sandra Eeken.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl