Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouderbijdrage

De jaarlijks ouderbijdrage is afgeschaft. De kosten die gemaakt worden voor (buitenschoolse) activiteiten worden door de school betaald. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) geen verzoek meer om de ouderbijdrage aan de school over te maken.
 

 

STICHTING LEERGELD

De sociale ontwikkeling is belangrijk voor alle kinderen. Meedoen aan uitstapjes, sport en cultuur is voor alle kinderen gewenst. Soms staan zij om financiële redenen buitenspel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt om kinderen tussend e 4 en 18 jaar in de gemeente mee te laten doen aan sportieve, culturele en schoolse activiteiten.
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Indien u moet rondkomen van een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (ofwel bijstandsniveau) dan kunt u hulp krijgen van de Stichting Leergeld. Is uw inkomen iets hoger dan deze 120%, dan kunt u een bijdrage naar draagkracht krijgen.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.meerleergeld.nl

Op deze website vindt u ook een aanvraagformulier.