Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Uw kind aanmelden

Een leerling kan aangemeld worden op een van onze scholen wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Voor meer informatie over het aanvragen van deze verklaring kunt u terecht bij het samenwerkingsverband of bij de huidige school van uw kind.

 

Bent u in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u het registratieformulier invullen om uw kind aan te melden op de school van uw keuze. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Voor het schooljaar 24/25 geldt ivm deadlines vanuit het SWV:

  • Rondleidingen voor ouders kunnen gepland worden voor na de zomervakantie;
  • Aanmeldingen (ivm dossier opvragen, observaties en bespreken binnen het zorgteam van SBO Het Kompas) zijn niet meer mogelijk voor instroom na de zomervakantie;