Bekijk hier het Kampboekje 2018 voor meer informatie over het schoolkamp!


Heeft u de bijdrage van 90,00 euro voor het schoolkamp nog niet voldaan? Doe dit dan voor vrijdag 13 april, onder vermelding van naam en groep van uw kind, op NL 62 RABO 0155551728 ten name van SBO Het Kompas.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl