Jaarplan 2018

Het A3 jaarplan is door de medezeggenschapsraad goedgekeurd.

 

Download hier het A3 jaarplan 2018.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl