Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Jaarplan 2018

Het A3 jaarplan is door de medezeggenschapsraad goedgekeurd.

 

Download hier het A3 jaarplan 2018.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl