Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Klachtenregeling

Bent u het niet eens met de gang van zaken op school of heeft u een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen binnen onze stichting zijn mevrouw drs. I.L.A. Wielinga (06-23.409.333) en de heer C. Woerden (06-22.723.603). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252 43 40 00.

 

Voor medewerkers

Bent u werkzaam binnen de Aloysius Stichting, neem dan eerst contact op met de contactpersoon binnen uw (school)locatie.

 

Download de folder

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. In deze folder (PDF) leest u bij wie u binnen de Aloysius Stichting terecht kunt als ouder of als medewerker.

 


Het Kompas

Anne Franklaan 20

2135 HA Hoofddorp

Nederland

Tel.: 023 - 562 92 75

E-mail: sbohetkompas@aloysiusstichting.nl